Zaměření práce dětí v MŠ – ZÁŘÍ 2021

Téma měsíce: Kdo všechno přišel do školky.

Podtémata: Hola, hola, školka volá. – Veselá školička. – Mám nové kamarády. – První podzimní den. – Školka plná kamarádů.

1.Hola, hola, školka volá (1.- 3.9.2021).

 • Seznámení nově příchozích dětí s ostatními dětmi v MŠ a s prostory MŠ a ZŠ (těšíme se na nové kamarády).
 • Poučení dětí o pravidlech slušného a bezpečného chování v prostorách školy.
 • Upevňování návyků sebeobsluhy, hygienických návyků a společenských návyků při stolování.
 • Komunikativní kruh na téma: „Co jsem zažil o hlavních prázdninách a jak jsem se těšil do MŠ.“
 • Pohybová hra s míčem: „Na jména “
 • Nácvik říkanky: Pojďte děti do kola“

Pojďte děti dokola                        protože se rádi máme.                                                                          učitelka zavolá                            Nejprve se pozdravíme,                                                                          Chytneme se za ručičky,              vzájemně se pohladíme.                                                                      ať jsme kluci či holčičky.              Popřejeme si hezký den,                                                                      Velké kolo uděláme,                    hrát si budeme celý den.

2.Veselá školička (6.-10.9.2021). 

 • Upevnění přátelských vztahů mezi dětmi: „Všichni patříme do jedné třídy a jsme kamarádi.“
 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY
 • Nácvik básničky: Pusinkové pravidlo ( říkanka s pohybem)

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,                                                                                          nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.                                                                                                  Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila,                                                                                            raději se usmívá a jen hezky povídá.

 • Paleček a jeho kamarádi – práce s příběhem pohádky.
 • Mladší děti – obkreslování ruky, dokreslení kamarádů „ Palečka“
 • Předškoláci – skládání z papíru, práce s nůžkami. Vybarvování.

3.Mám nové kamarády (13.-17.9.2021).                                                 

 • Hry na procvičení postřehu, orientace a smyslu pro detail “ Poznáš kamaráda?“ “ Kdo ti stojí za zády?“
 • Nácvik básničky : Kapičkové pravidlo ( říkanka s pohybem)

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.                                                                                  Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji jen tehdy, když máme.

 • Vyrábíme z papíru: srdíčka s fotkami dětí, obtisky prstů prstovými barvami
 • Nácvik písničky: Zpívejme si, zpívejme

Zpívejme si, zpívejme          Kdo si zpívá, krásu vidí,                                                                                  A mějme se rádi,                  nikomu nic nezávidí,                                                                                      S písničkou je veseleji,        proto všichni písničkou                                                                                  Věřte kamarádi.                   Zaplavme zem celičkou.

 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY
 • 17.9.2021 Plavecký výcvik v plavecké škole v Nové Pace od 8.15-9.00hod (1)

Příchod do MŠ 6.30-7.00 (odjezd soukromým autobusem v 7.15hod)                                                    Ranní svačina proběhne v prostorách plaveckého bazénu.

S sebou: plavky, župan, dívky malý ručník na vlasy (sepnuté vlasy) a pití. Sprchový gel dodá mateřská škola z peněz vybraných na hygienické pomůcky.

4.První podzimní den (20.-24.9.2021).                                                                            

 • Oslava prvního podzimního dne (23.9.2019)
 • Charakteristika podzimního počasí, změny v přírodě, podzimní plody, apod.
 • Výtvarná práce – jeřabiny
 • Procvičení jemné motoriky – navlékání jeřabinek
 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY
 • Nácvik říkanky: Kapičkové pravidlo ( říkanka s pohybem)                                         

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás,                                                                                                  proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

 • 24.9.2021 Plavecký výcvik v plavecké škole v Nové Pace od 8.15-9.00hod (2)

Příchod do MŠ 6.30-7.00 (odjezd soukromým autobusem v 7.15hod)                                                    Ranní svačina proběhne v prostorách plaveckého bazénu.

S sebou: plavky, župan, dívky malý ručník na vlasy (sepnuté vlasy) a pití. Sprchový gel dodá mateřská škola z peněz vybraných na hygienické pomůcky.

5.Školka plná kamarádů (27-1.10.2021).

 • 27.9.2021 ředitelské volno – MŠ UZAVŘENA
 • 28.9.2020 – STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA
 • Nácvik říkanky: Hračkové pravidlo ( říkanka s pohybem)

Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám,                                                                                hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY
 • Výtvarná práce – Kamarád (vystřihování, lepení, kresba, ..)
 • 1.10.2021 Plavecký výcvik v plavecké škole v Nové Pace od 8.15-9.00hod (3)

Příchod do MŠ 6.30-7.00 (odjezd soukromým autobusem v 7.15hod)                                                    Ranní svačina proběhne v prostorách plaveckého bazénu.

S sebou: plavky, župan, dívky malý ručník na vlasy (sepnuté vlasy) a pití. Sprchový gel dodá mateřská škola z peněz vybraných na hygienické pomůcky.