ŠVP ŠD … docx

Vnitřní řád ŠD … docx

Směrnice o úplatě ve ŠD od 1.9.2020 … (Otevřít)

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 1.9.2022 … (Otevřít)