O Z N Á M E N Í  PRO  RODIČE  !!!!!!
Vážení rodiče, z důvodu 90% nemocnosti dětí v MŠ převážně chřipkového charakteru, rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem o uzavření MŠ v období
od 25.10. – 29. 10. 2021
I s ohledem na podzimní prázdniny doufáme ve zlepšení stávající situace.

Průběžné informace sledujte na webových stránkách školy  www.zsms-struzinec.cz nebo na vývěsce školy
(Venkovní vitrína a hlavní dveře budovy)

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

(Neznámý autor)

„Učení je jako plavání proti proudu – ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli.“

(Čínské přísloví)

 

ZŠ a MŠ Stružinec

 

Název „Do školy chodím rád“ není náhodný. Chceme , aby žáci více či méně nadaní zažívali pocit radosti ze školní práce, úspěch a ocenění. Do školy by se měl každý žák těšit a měl by mít šanci nastartovat své celoživotní učení a poznávání. Toho lze dosáhnout díky nízkému počtu žáků individuálním přístupem a zaváděním efektivních metod výuky.

Mezi naše priority dále patří propojit dění ve škole s děním v obci. Umožnit větší zapojení rodičů do akcí školy a upevňovat vzájemné vztahy.

 

Základní škola a další aktuality

Aktuality z mateřské školy

Aktuality- LISTOPAD 2021

Zaměření práce dětí v MŠ-LISTOPAD  2021 Téma měsíce: Než přijde JEŽÍŠEK. Podtémata: Když padá listí . – Příjezd Martina na bílém koni. –Dopis pro...

číst více