Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci a s ohledem na setrvájící značnou nemocnost dětí, vyhlašuji na
dny 20, 21. a 22.12. ŘEDITELSKÉ VOLNO
v mateřské i základní škole.

Přejeme klidné prožití adventního času hlavně ve zdraví

Průběžné informace sledujte na webových stránkách školy  www.zsms-struzinec.cz nebo na vývěsce školy
(Venkovní vitrína a hlavní dveře budovy)

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

Milí rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši spolupráci s naší základní a mateřskou školou. Vážíme si Vašeho zájmu, pomoci a aktivního přístupu. Děkujeme velmi všem, kteří finančně podpořili děti koupí výrobků z vánočního obchůdku při rozsvěcení vánočního stromu. Celkem se vybralo 3 356,-Kč, které byly rozděleny mezi MŠ a ZŠ. Pro mateřskou školu budou pořízeny hračky na pískoviště a v základní škole jsme koupili pro školní družinu stolní fotbal a hokej. Zároveň také děkujeme za sponzorské dary rodině Nouzákových, Hegarových a obci Stružinec.

Přejeme Vám, Vašim dětem i blízkým krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a klidný nový rok 2022.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stružinec

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

(Neznámý autor)

„Učení je jako plavání proti proudu – ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli.“

(Čínské přísloví)

 

ZŠ a MŠ Stružinec

 

Název „Do školy chodím rád“ není náhodný. Chceme , aby žáci více či méně nadaní zažívali pocit radosti ze školní práce, úspěch a ocenění. Do školy by se měl každý žák těšit a měl by mít šanci nastartovat své celoživotní učení a poznávání. Toho lze dosáhnout díky nízkému počtu žáků individuálním přístupem a zaváděním efektivních metod výuky.

Mezi naše priority dále patří propojit dění ve škole s děním v obci. Umožnit větší zapojení rodičů do akcí školy a upevňovat vzájemné vztahy.

 

Základní škola a další aktuality

AKTUALITY PROSINEC 2021

Do pátku 10.12. prosím ať děti donesou zabalený a nadepsaný dárek pro svého vylosovaného spolužáka. 13.12. – ve škole proběhne slavnostní sváteční...

číst více

TESTOVÁNÍ V LISTOPADU 2021

Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve...

číst více

Aktuality z mateřské školy

Aktuality MŠ-LEDEN 2022

Zaměření práce dětí v MŠ-LEDEN  2022 Téma měsíce: Paní zima kraluje. Podtémata: Povánoční čas. -Paní zima kraluje. - Zvířátka v zimě. -Zimní sporty....

číst více