Celoroční akce MŠ

Září

 • Seznamovací hry
 • Turistické výlety po Stružinci a jeho okolí
 • Podzimní slavnost dětí a rodičů na školní zahradě

Říjen

 • Turistické výlety po Stružinci a jeho okolí.
 • Kurz bruslení na zimním stadionu pro předškolní děti
 • Drakiáda
 • Sběr kaštanů

Listopad

 • Plavecký kurz
 • Návštěva solné jeskyně
 • Nácvik vánoční besídky
 • Návštěva vánoční výstavy ve Stružinci

Prosinec

 • Plavecký kurz
 • Oslava Barborky/ plnění punčošek
 • Návštěva Mikuláše s jeho družinou
 • Vánoce v lese- staráme se o zvěř v zimě
 • Pečení a zdobení cukroví
 • Vánoční besídka pro rodiče
 • Oslava Vánoc v MŠ

Leden

 • Plavecký kurz
 • Návštěva solné jeskyně
 • Zimní sporty na školní zahradě
 • Krmení lesní zvěře

Únor

 • Plavecký kurz
 • Návštěva solné jeskyně
 • Maškarní rej
 • Kuchařská školka

Březen

 • Oslava prvního jarního dne
 • Mezinárodní den ptactva
 • Vysévání obilí
 • Oslava mezinárodního dne žen

Duben

 • Oslava světového dne zdraví
 • Velikonoční barevný týden
 • Oslava Dne Země
 • Recyklohraní
 • Čarodějnické soutěžení a opékání špekáčků
 • Zápis do základní školy

Květen

 • Bylinkohraní ve školce
 • Výroba pampeliškového medu
 • Návštěva solné jeskyně
 • Oslava Dne matek / vyrábění dárečků
 • Turistické výlety po Stružinci a jeho okolí.
 • Sportovní den na fotbalovém hřišti
 • Návštěva výstavy drobného zvířectva v Lomnici n.P..
 • Stopovaná
 • Zápis do mateřské školy

Červen

 • Oslava Dne dětí
 • Návštěva solné jeskyně
 • Turistické výlety po Stružinci a jeho okolí
 • Přehlídka zemědělské techniky a skotu v Syřenově
 • Školní výlet
 • Návštěva předškolních dětí v první třídě
 • Pasování předškoních dětí na školáka / šerpování
 • Přespávání v mateřské škole

V průběhu celého roku navštěvujeme různá divadelní přestavení, kino, výstavy, atd.