Školní jídelna

 • Školní jídelna se nachází v přízemí budovy.
 • O prázdninách roku 2007 prošla kuchyně celkovou rekonstrukcí dle požadavků EU.
 • Během dalšího školního roku byla také školní jídelna opatřena novým nábytkem.
 • Kapacita kuchyně je 60 obědů. Výdej probíhá od 11,00 do 13 hodin.
 • Zaměstnanec školní jídelny je pí. Jaroslava Kopecká, která je nejen kuchařkou, ale zároveň i vedoucí školní jídelny.

Informace pro rodiče

Na začátku roku dostávají strávníci písemné přihlášky, kde se závazně přihlašují na jednotlivé stravovací dny dle vlastní potřeby. Tím se stávají strávníky školní jídelny a jejich seznamy se převádějí z měsíce na měsíc. Přesné částky za obědy na daný měsíc lze zjistit u pí. Kopecké ve ŠJ: Od května 2013 probíhají platby stravného a školného /MŠ/ inkasem z účtu strávníků.

Veškeré změny /odhlášky, přihlášky, nemoc a nástup po ní, změny stravovacích dnů, výlety,…/ musíte nahlásit vedoucí ŠJ včas – osobně ve ŠJ nebo telefonicky na čísle 481 67 23 51.

Odhlášení a opětovné přihlášení na obědy se nahlašuje den předem z důvodu normování potravin do 14 hodin!!!
Pokud tak neučiní, mohou si oběd odnést domů ve vlastních nádobách nejpozději do 12:30 h. Když se žák včas neodhlásí, jsou mu obědy počítány v původně objednané výši a rodiče jsou povinni je uhradit. Dále je nutné se po nemoci opět přihlásit, a to den předem do 14 hodin u vedoucí ŠJ.

Pokud dítě včas nezaplatí, jsou mu zastaveny obědy, dokud dlužná částka není uhrazena.

Nahlášené odhlášky jsou převedeny na příští měsíc a odečítají se z částky stravného na další měsíc.

Měsíční záznamy o stravování dětí jsou rodičům k dispozici u vedoucí ŠJ paní Kopecké, další

informace poskytne osobně od 6,30 do 13 hodin v kuchyni ZŠ.

Vzhledem k tomu, že od r.2005 je v platnosti nová vyhláška č.107/2005 o školním stravování, platí se obědy podle věku, nikoli podle třídy. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

Stravné MŠ

kategorie  3-6 let    

 • svačina: 14,-Kč
 • oběd: 27,-Kč
 • svačina: 11,-Kč
 • celkem: 52,-Kč   

Stravné MŠ

kategorie 7 let    

 • svačina: 15,-Kč
 • oběd: 37,-Kč
 • svačina: 12,-Kč
 • celkem: 64,-Kč   

Stravné ZŠ

kategorie  7-10 let    

 • oběd: 37,-Kč
 • celkem: 37,-Kč   

Stravné ZŠ

kategorie  11-14 let    

 • oběd: 40,-Kč
 • celkem: 40,-Kč   

Evidenci,placení obědů,přihlašování a odhlašování strávníků zabezpečuje vedoucí jídelny.

Žádáme rodiče,aby odhlašovali dětem obědy jeden den předem do 14 hodin!!

Pokud tak neučiní,mohou si oběd odnést domů ve vlastních nádobách nejpozději do 12,30hod., v opačném případě oběd propadne!!!

Po nemoci je nutné nahlásit obědy jeden den předem do 14hod.!!

Pro zařazení strávníků podle data narození do výživových norem i finančních limitů je důležitá definice školního roku od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

Dle §119 školského zákona se stanoví, že školní (tzn.dotované) stravování lze poskytnout i o prázdninách žákům nepobývajícím ve škole nebo školském zařízení. Tzv. ředitelská volna  nejsou prázdniny dětí, a proto na dotované stravování není nárok. O prázdninách tedy lze dětem poskytnout zvýhodněné stravování – je ale nutný souhlas zřizovatele, resp.ředitele.