Základní škola a Mateřská škola Stružinec

Adresa školy: Stružinec 102,  512 51  Lomnice nad Popelkou
IČO: 70985740
Bankovní spojení: 1263707379/0800
Telefon: 481 672 351
E-mail: zkozak@zsms-struzinec.cz
ID Datové schránky: 53fmhvj

Právní forma:  příspěvková organizace

Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna.
IZO ZŠ: 102442703
RED-IZO: 600099059

Vedoucí a hospodářští pracovníci:

PaedDr.Zdeňka Kozáková – ředitelka školy
Markéta Fišarová –  vedoucí učitelka MŠ
 Jaroslava Kopecká – vedoucí školní jídelny

Název zřizovatele: Obec Stružinec
Adresa zřizovatele: Stružinec 191, 512 51  Lomnice nad Popelkou

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Petra Černá
petra.cerna@sms-sluzby.cz
+420604967432