ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/ 2023 (Otevřít)
Školní řád (Otevřít)
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Stružinec (Otevřít)
Provozní řád školy (Otevřít)
Organizační řád (Otevřít)
Režim základní školy (Otevřít)
Informace ke školní jídelně (Otevřít)
Výroční zpráva 2018/2019 (Otevřít)
Výroční zpráva 2019/2020 (Otevřít)
Výroční zpráva 2020/2021 (Otevřít)
Výroční zpráva 2021/2022 (Otevřít)

 

Ochrana osobních údajů :
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
SMS ČR KZ – informace o zpracování osobních údajů obecné
SMS ČR – sazebník úhrad za poskytování informací
GDPR – ZŠ+MŠ Stružinec

Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu