Výchovně – vzdělávací práce:

vychovatelka školní družiny: Lenka Budinová

Pro volný čas máme k dispozici školní zahradu, tělocvičnu, obecní hřiště, sokolovnu. Za

hezkého počasí jsme stále venku, podnikáme výlety do přírody v okolí, hrajeme různé hry .

Náplní našich činností jsou soutěživé a sportovní hry, různé typy výtvarných technik a mnoho rukodělných prací. Úzce spolupracujeme s Domem dětí a mládeže v Lomnici nad Popelkou, s místními myslivci a hasiči. Děti se věnují i individuálním zájmům /stavebnice,stolní a karetní hry apod…./

Během roku se stalo už tradicí společná rukodělná odpoledne dětí s rodiči, zaměřené vždy na určitou výtvarnou techniku a pod vedením odborných instruktorů.

V měsíci květnu a červnu vyvrcholí celoroční práce v ŠD velkou etapovou hrou s určitou danou tématikou /např. Staré pověsti české, Pravěk, Piráti apod./ Tato dlouhodobá hra je vždy zakončena hledáním pokladu , posezením u táboráku a společným opékáním špekáčků.

Přestože je ŠD vybavena PC, televizí a dalšími audiovizuálními pomůckami, je jejich využití

pouze okrajové. Většinu času děti stráví pohybem venku. Pro 1.a 2.ročník jednou týdně probíhá v době ranní družiny seznamování s anglickým jazykem.

Provoz ŠD denně od  6,45 do 7,45 a od 12,00 do 15,30 hod.

 

Podmínky docházky:

Zápisní lístek obdrží děti již první den v září. Musí obsahovat kontakty na rodiče a odchody žáků ze ŠD. Dítě lze zapsat na každodenní docházku, či jen na pouhou hodinu týdně. Mimořádné odchody dětí musí být písemně omluveny a doloženy!!

Každý žák navštěvující ŠD je seznámen se Školním řádem a s Řádem ŠD, který obsahuje pravidla slušného chování, povinnost mít placeny obědy na dny docházky do ŠD apod.

POZOR, ZMĚNA !!!!!   
Od 1.9.2013 je docházka do školní družiny zpoplatněna  částkou 50,-Kč /měs. viz  Směrnice o úplatě v ŠD v oddíle DOKUMENTY.

Je možno platit ve dvou splátkách , září-prosinec  / splatno do 15.10./ a  leden – červen / splatno do 15.2./, platby vybírá pí.vychovatelka L.Budinová