Schůzka  rodičů v MŠ dne 12.9.2022

 • Přivítání se s rodiči dětí a vysvětlení základního principu provozu MŠ.
 • Provoz MŠ v roce 2022/23:

MŠ bude uzavřena po dobu jarních prázdnin od 20.2.- 26.2. 2023/ vánoční prázdniny 23.12.- 2.1.23

 • Připomenutí sledování akcí vyvěšených na nástěnce v šatně MŠ, na internetových stránkách zsms-struzinec.cz a formou mobilního rozhlasu (i nadále budou rodiče
 • o nadcházejících akcích školy informováni formou SMS a to vždy jeden den dopředu).
 • Stravování-na rodičovské schůzce přítomna paní kuchařka J.Kopecká.

Odhlášení obědů na následující den je možné učinit buď osobně v MŠ, telefonicky anebo přes internetové stránky školy-v sekci jídelna. První den nemoci, kdy není dítě  z MŠ odhlášeno, mají rodiče právo vyzvednout si v jídelně oběd do jídlonosičů.  

Placení obědů-obědy a školkovné jsou placeny buď v hotovosti paní kuchařce Kopecké anebo formou inkasa. Školkovné činí 300Kč měsíčně, v případě uzavření MŠ na více jak 5 dnů (prosinec, červenec, srpen se školkovné snižuje na 150Kč/ stejně tak i v případě, že dítě nenavštíví v daném měsíci školku ani jednou), stravné se v daném měsíci vypočítává vždy od 15. do 15.dalšího měsíce. Vysvětlení principu spotřebního koše (jaké potraviny jsou povoleny, jaké zakázány, atd.)

Audit v ŠJ – pozvání rodičů na audit školní jídelny, ochutnávka obědů(kdykoliv) a následné sepsání zápisu s hodnocením.

V případě jakéhokoliv dotazu je možné se kdykoliv ohledně dotazů obrátit osobně na paní kuchařku.

 • Upozornění rodičů na řešení stížnosti, či dotazů. Rodiče se mohou kdykoliv obrátit s dotazem na učitelky MŠ, paní ředitelku, či paní kuchařku.
 • Seznámení se s povinnou předškolní docházkou – platí pro děti, které dosáhly ke dni 31.8.2022 pěti let. Pro tyto děti je docházka povinná v rozsahu 4 hodin denně. V případě nepřítomnosti je nezbytné dítě prokazatelně omluvit písemnou formou do sešitu v šatně MŠ, telefonicky, nebo pomocí emailu. Děti s povinou předškolní docházkou se mohou přijímat do MŠ i bez řádného očkování (výjimka ze zákona), všechny mladší děti však musí být vždy řádně očkovány dle zákona.
 • Další schůzka rodičů proběhne cca před jarními prázdninami.

Akce MŠ:

 • Společné akce ZŠ a MŠ- 15.9. 2022 Podzimní slavnost na školní zahradě (čtvrtek).

Podzimní slavnost proběhne od 14.30hod. na školní zahradě, kde si děti společně s rodiči zasoutěží, užijí si příjemné odpoledne a ochutnají různé dobroty z dětského bufetu. Paní kuchařka připraví bramboráčky, čaj, či kafíčko a šikovné maminky mohou něco dobrého upéct. Rodiče upozorněni, že odpovídají za bezpečnost dětí po dobu akce, jelikož učitelky se budou věnovat jednotlivým soutěžním stanovištím!      

 • Čekají nás dva turistické výlety, v pátek 9.9.2022 a 16.9.2022. Budou připraveny krátké pochody. Odchod z MŠ 8.30 a návrat v 10.45h. S sebou: malou svačinu, pití, pláštěnku a vhodnou sportovní obuv.
 • Plavecký kurz v NOVÉ PACE začíná v letošním roce v pátek září a končí 2.prosimce – v rozsahu 10. výukových hodin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Cena za dopravu zatím není známá, bude upřesněna až v průběhu kurzu(dle informací od dopravce). Pravděpodobná cena bude činit cca 1300Kč. Plavecký kurz je pro děti z MŠ dobrovolný, tudíž v případě nezájmu bude dítě z MŠ automaticky v těchto dnech odhlášeno. Odjezd z MŠ soukromím autobusem je plánován na 7.15hod., ranní svačina proběhne až po příjezdu do plaveckého bazénu. Návrat do školky je plánován cca na 11.hod. S sebou pouze plavky, župan, pro dívky malý ručník na vlasy a pití. Šampón dodá školka z peněz na hygienické pomůcky. Vždy sepnuté vlasy.

 

 • Logopedické chvilky v MŠ-přinést do MŠ pracovní listy z log. poradny (děti které již jsou v péči logopeda)
 • I v letošním roce jsme se zapojili do projektu „Se sokolem do světa“. Cvičení bude probíhat od ŘÍJNA, v dopoledních hodinách jednou za čtrnáct dní (v prostorách sokolovny, herny, v případě pěkného počasí na zahradě, na fotbalovém hřišti, atd.) Děti budou potřebovat vždy sportovní oblečení, vhodnou sportovní obuv a pití.