Milí rodiče,
cht
ěli bychom Vám touto cestou poděkovat  za Vaši spolupráci s mateřskou školou Stružinec. Vážíme si Vašeho zájmu, pomoci a aktivního přístupu. Děkujeme velmi všem, kteří finančně podpořili děti koupí výrobků z vánočního obchůdku při rozsvěcení vánočního stromku. Vybralo se krásných 1678Kč, za které budou  nakoupeny hračky na pískoviště. Zároveň také děkujeme za sponzorské dary, jmenovitě rodině Nouzákových, Hegarových a obci Stružinec. Přejeme Vám, Vašim dětem i blízkým krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohodový rok 2022.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE    20.12.2021 – 2.1.2022

 Vzhledem k epidemiologické situaci a s ohledem na setrvávající značnou nemocnost děti se vyhlašuje na dny 20.,21. a 22.12. ředitelské volno v mateřské škole!!!                                                  

  Provoz bude zahájen 3.ledna 2022.

M.Fišarová/ M.Bobková