Zaměření práce dětí v MŠ – ZÁŘÍ 2022

Téma měsíce: Kdo všechno přišel do školky.

Podtémata: Hola, hola, školka volá. – Veselá školička. – Mám nové kamarády. – První podzimní den. – Školka plná kamarádů.

1)Hola, hola, školka volá (1.- 2.9.2022).

 • Seznámení nově příchozích dětí s ostatními dětmi v MŠ a s prostory MŠ a ZŠ (těšíme se na nové kamarády).
 • Poučení dětí o pravidlech slušného a bezpečného chování v prostorách školy.
 • Upevňování návyků sebeobsluhy, hygienických návyků a společenských návyků při stolování.
 • Komunikativní kruh na téma: „Co jsem zažil o hlavních prázdninách a jak jsem se těšil do MŠ.“
 • Nácvik básničky: Pusinkové pravidlo ( říkanka s pohybem)

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,                                                                                          na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím.                                                                                                Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila,                                                                                            raději se usmívá a jen hezky povídá.

2)Veselá školička (5.-9.9.2022).

 • Upevnění přátelských vztahů mezi dětmi: „Všichni patříme do jedné třídy a jsme kamarádi.“
 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY
 • Nácvik písně s pohybem: Jsi-li kamarád

Jsi-li kamarád, tak pojď si s námi hrát,                                                                                                        jsi-li kamarád, tak pojď si s námi hrát.                                                                                                        Jsi-li kamarád tak budeš rád, že si s námi můžeš hrát,                                                                             že nás můžeš napodobovat.

 • Společná práce: Mateřská školka – stříhání, lepení
 • Pohybové hry: Kohopak jsem schovala, Stonožka
 • Výtvarná činnost: Veselé sluníčko – stříhání, lepení, kresba
 • Nácvik říkanky: Září klepe na dveře

Září klepe na dveře, školka zase otevře.                                                                                                    Přijde do ní mnoho dětí, bude jich tu jako smetí.                                                                                       Stanou se z nich kamarádi, co se mají spolu rádi.

 • 9.9.2022 Malý turistický výlet po Stružinci a jeho okolí – pří příznivém počasí.                          S sebou: batoh, pevnou obuv, malinkou svačinu, pití a pláštěnku.                                                      Odchod na akci v 8.30hod. a návrat v 10.45hod. (malý okruh)                      
 • Nácvik říkanky: Odpočinkové pravidlo

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.                                                                                          Spánek je pro naše zdravíčko,                                                                                                                      veselou mysl a šikovné tělíčko.

3)Mám nové kamarády (12.-16.9.2022).                                                  

 • Hry na procvičení  postřehu, orientace a smyslu pro detail “ Poznáš kamaráda?“ “ Kdo ti stojí za zády?“
 • 12.9.2018 Rodičovská schůzka v MŠ od 15.30hod. (dohlídání dětí uč. MŠ v době trvání schůzky na školní zahradě, či v prostorách školní družiny).
 • Nácvik básničky : Kapičkové pravidlo ( říkanka s pohybem)

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi.                                                                                   Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji jen tehdy, když máme.

 • 15.9.2022 Podzimní slavnost na školní zahradě od 14.30hod.                                                           Rodiče, přijďte si zasoutěžit se svými dětmi a užít si společné odpoledne na školní zahradě.

 S sebou: dobrou náladu, chuť si hrát a maminky nějakou tu jejich specialitu do dětského   bufetu (sladké dobroty, slané koláče, jednohubky, atd.).

Po dobu probíhání akce za bezpečnost dětí odpovídají rodiče (učitelé se budou věnovat jednotlivým soutěžním stanovištím)! Těšíme se na společné setkání a doufáme v hojnou účast.

 • 16.9.2022 Malý turistický výlet po Stružinci a jeho okolí – pří příznivém počasí.                        S sebou: batoh, pevnou obuv, malinkou svačinu, pití a pláštěnku.                                                        Odchod na akci v 8.30hod. a návrat v 10.45hod. (malý okruh)                       
 • Vyrábíme z papíru: srdíčka s fotkami dětí, obtisky prstů prstovými barvami
 • Nácvik písničky: Zpívejme si, zpívejme

Zpívejme si, zpívejme          Kdo si zpívá, krásu vidí,                                                                                  A mějme se rádi,                  nikomu nic nezávidí,                                                                                      S písničkou je veseleji,        proto všichni písničkou                                                                                  Věřte kamarádi.                   Zaplavme zem celičkou.

 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY

4)První podzimní den se přiblížil (19.-23.9.2022).                                                                                                                        

 • Oslava prvního podzimního dne (23.9.22)
 • Charakteristika podzimního počasí, změny v přírodě, podzimní plody, apod.
 • Motorická cvičení – rovnání a třídění luštěnin, provlékání
 • Výtvarná činnost – tisk přírodninami
 • Nácvik písně: Kutálelo se jablíčko

Kutálelo se jablíčko, zatočilo se maličko,                                                                                                    až si hlavu zamotalo, poslouchejte, co se stalo.                                                                                      Koulela se taky hruška, byla to veliká fuška,                                                                                           že je tlustá jako bečka, motala se dokolečka.                                                                                           Ťuklo jablko do té hrušky, padla rána jako z pušky,                                                                                   dokulili se až k plotu, budou dobří do kompotu.

 • Nácvik říkanky: Hruška na zem padala

Hruška na zem padala, tlesk, plesk, bum.                                                                                                  Ježečkovi na záda, tlesk, plesk, bum.                                                                                                          Ježeček se zlobil hned, tlesk, plesk, bum.                                                                                                Celou hrušku za to sněd, tlesk, plesk, bum.

 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY
 • Nácvik říkanky: Šnečkové pravidlo ( říkanka s pohybem)

Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás,                                                                                                   proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.

 •  23.9.2022 Plavecký výcvik v plavecké škole v Nové Pace od 8.15-9.00hod (1)

Příchod do MŠ 6.30-7.00 (odjezd soukromým autobusem v 7.15hod)                                                     Ranní svačina proběhne v prostorách plaveckého bazénu.

S sebou: plavky, župan, dívky malý ručník na vlasy (sepnuté vlasy) a pití. Sprchový gel dodá mateřská škola z peněz vybraných na hygienické pomůcky.

5)Školka plná kamarádů (26-30.9.2022).                                                                                                          

 • Nácvik říkanky: Hračkové pravidlo ( říkanka s pohybem)

Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám,                                                                                hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.

 • 28.9.2022 – STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA
 • Logopedická chvilka – ŠIKOVNÉ PUSINKY
 • Výtvarná práce – Kamarád (vystřihování, lepení, kresba, ..)
 • 30.9.2022 Plavecký výcvik v plavecké škole v Nové Pace od 8.15-9.00hod (2)

Příchod do MŠ 6.30-7.00 (odjezd soukromým autobusem v 7.15hod)                                                    Ranní svačina proběhne v prostorách plaveckého bazénu.

S sebou: plavky, župan, dívky malý ručník na vlasy (sepnuté vlasy) a pití. Sprchový gel dodá mateřská škola z peněz vybraných na hygienické pomůcky.